1998 - 2002

Woon- en winkelcomplex Straakven, Helmond

Door de gemeente Helmond zijn wij geselecteerd als architect ten behoeve van de dringend gewenste renovatie van het winkelcentrum Straakven, dat stamt uit begin van de 60-er jaren. Vanwege de financiële haalbaarheid werd naast de renovatie tevens een vermeerdering van het aantal woningen ter plekke verlangd. Ter complementering van het plein en voor een betere aansluiting op de omgeving is door ons een woontorentje voorgesteld.

Een gedeelte van het renovatieplan voorziet in een vergroting en reshuffle van de bestaande woningen en winkels. Aan de pleinzijde hebben de appartementen verspringende dubbelhoge beglaasde serres aan de woonkamers. Die geven het plein een intieme sfeer mee.

Opdrachtgever Adriaans Projectontwikkeling, Helmond
Omvang Nieuwbouw 16 appartementen en 3 winkels, uitbreiding bestaande winkels, renovatie 22 woningen en 12 winkels
Pleininrichting ontwerp door JA vormgevers, Tilburg
Adviseur constructie Adviesbureau Vanderweide, Eindhoven
Adviseur akoestiek K&M, Eindhoven
Onderscheiding Nominatie voor de Helmondse Architectuurprijs 2003