2013-2014

Tenderprijsvraag EATC Eindhoven

Door de rijksoverheid uitgeschreven tenders vragen het uiterste van de marktpartijen, qua investering tegenoverde kans om te winnen. In dit geval was de uitschrijver Defensie; het PvE was zeer uitgebreid maar werd tijdens de procedure nog gewijzigd. De vele deelnemende partijen (er was geen voorselectie gemaakt) moesten onbetaald een volledig uitgewerkt en begrootVO inleveren. Een paar maanden werk voor al die teams, in ons gevalzo'n 15 deskundigen.

Als opsteller van het oorspronkelijke Masterplan voor de Vliegbasis hielden we ons aan de hier vastgelegde spelregels.

De prestigieuze functie van het gebouw: European Air Transport Centre, bleek een reden voor sommige inzenders om stevig af te wijken van ons Masterplan. Daaruit werd de winnaar gekozen.

Opdrachtgever: Klokbouw Nijmegen
Adviseurs:
W-installaties: Envo
E-installaties: Mansveld