1999 - 2003

Kantoorgebouw Furkapas, Eindhoven

Binnen het bestemmingsplan Driehoeksbos is aan de randen voorzien in de mogelijkheid tot realisatie van bedrijfsgebouwen. Het kavel aan de Furkapas is tot de uiterst toegestane grenzen bebouwd. De inrit naar de parkeergarage gaat onder het overstekende kantoorvolume door.

In de gevelopbouw is gestreefd naar een dynamiek van kleine langwerpige en verspringende gevelopeningen, die incidenteel aaneengevoegd worden tot grote vensters. Conform de stedenbouwkundige eisen zijn de gevels opgetrokken uit speciaal ontwikkelde donkere bakstenen, echter voorzien van een genuanceerde zilveren glans. Zij zijn verlijmd i.p.v. gemetseld om het monolithische karakter te benadrukken.

Het voorterrein bestaat uit een betonnen platform op 90 cm. hoogte (peil begane grond), dat voor een deel naar het staatsniveau wordt gebracht en zo toegang verschaft aan de bezoeker.

Opdrachtgever Rijnhof Projektontwikkeling, Eindhoven
Omvang 2500 m2 en een parkeergarage
Adviseurs constructie Krekon constructie- & adviesbureau, Heeze
Adviseurs W en E- installaties Unica Stoop, Eindhoven
Adviseurs brandveiligheid van Hooft Adviesbureau, Rijkevoort
Adviseurs akoestiek K&M adviseurs, Eindhoven