2011

Hoogstraat, Eindhoven

Het plan is gebaseerd op bestuurlijk vastgestelde randvoorwaarden, die een compromis zijn tussen stedebouwkundig wenselijke en in de buurt haalbare kwaliteiten.

Het ensemble van woonbebouwing probeert zo organisch mogelijk de bestaande locatie aan de drukke radiaal Hoogstraat in te vullen. Er is een nieuwe woonhof onstaan in het binnengebied en een aansluitend woonblokje aan de rand. In het plangebied is ook nog plaats ingeruimd voor buurtparkeren, speelvoorzieningen, bestaand en nieuw groen. Er is een evenwicht gezocht tussen privacy en betrokkenheid op elkaar.

De chaos van deze binnenstedelijke locatie en het overladen programma zijn in de architectuur beantwoord met begrijpelijke vormen, zo "zacht" mogelijk gematerialiseerd.

Opdrachtgever Okko Project BV en Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid BV
Omvang 35 woningen in diverse types, ondergrondse parkeergarage, groenvoorzieningen