2008 - 2009

Havenstraat, Eindhoven

Het Eindhovens kanaal stopt bij de Dommel. Precies daar, tussen de restanten van vroege industriële en woonbebouwing en met zicht op de Paterskerk en hotel Cocagne, is een nieuw woonblok gebouwd.

Het bouwvolume richt zich stedebouwkundig en architectonisch naar de naastgelegen bebouwing en toekomstige bebouwingsmogelijkheden. Het eenvoudige prismatische bouwvolume heeft een verfijnde nuancering gekregen in de bijzondere baksteenprofilering. Dit is een verwijzing naar de in de wijk voorkomende baksteenbouw uit 't begin van de vorige eeuw. Het witte keimvlak legt de link met het naastliggende gemeentelijk monument. Voor nautici is te zien dat de perforaties van de uitvalbeveiligingen de seinvlaggen van schepen uitbeelden.

Opdrachtgever Synergie BV
Omvang 24 appartementen
Adviseur voor constructies JV2
Aannemer Moeskops Bouwbedrijf